tisdag 2 juni 2015

I medveten närvaro är du som mest kreativ


De bästa besluten, de klokaste tankarna, de effektivaste handlingarna kommer ur medveten närvaro. Om du agerar i livet utifrån rädsla blir resultatet inte så lyckat eller produktivt. Rädsla är grunden till oro, ilska, hat, avundsjuka och andra negativa tillstånd. Det finns en enorm kraft i din närvaro i nuet och i den växer en äkta intelligens fram. Söker du svar på en fråga, vill du skapa en kreativ grogrund gör du i detta i medveten närvaro i nuet. Ur stillhet får en högre medvetenhet tillträde och klara, kloka tankar och handlingar blir resultatet. De flesta människorna är förlorade i dåtid eller framtid eftersom tankarna sysselsätter sig med detta. Nuet blir då enbart en passage och det leder till omedvetenhet. I nuet kan du bli ett med medvetenhet.

Ta några djupa andetag, var ett med din andning en stund, gör dig fri från intellekts uppvaktning och bli ett med stillheten bortom tankarna. Meditation i alla dess former syftar till att stilla sinnet och det är en mycket gammal kunskap, men behovet har aldrig varit större än i vår tid.

Om du betraktar himlen som den större medvetenheten så är tankarna molnen på himlen. Tänker du mycket fyller molnen himlen och det är inga effektiva tankar. I stillhet blir intellektet ett verktyg för dig och inte tvärtom, som är det normala tillståndet för de flesta. Tycker du det låter underligt, försök då att stoppa tankarna en stund så blir du snart varse att det är intellektet som styr dig. Stora vetenskapsmän och konstnärer har vittnat om att de bästa idéerna har uppkommit i stunder av stillhet. Äkta kreativitet har sin källa i något inom dig, bortom det ytligt orienterade intellektet, en medvetenhet som är du men samtidigt oändligt mycket större.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar