tisdag 26 november 2013

Kan en apa skriva högstående skönlitteratur?


Enligt en förekommande inställning inom modern vetenskap så är naturen med dess innehåll en produkt av många års slumpmässigt provande av olika modeller som till sist gett upphov till den och dess fortsatta utveckling. I den mekanistiska världsbilden finns ingen bakomliggande intelligens utan enbart ett slumpmässigt "trial and error" som efter tillräckligt lång tid ändå lyckas producera människan, alla fantastiska livsformer i vår underbara natur. Den komplexa genetiska koden skulle enligt vetenskapen ha muterats fram genom "slumpen". Ett exempel på den sinnrika naturen är en minsta bakteriecell som väger mindre än en biljondels gram och är en veritabel fabrik i miniatyrformat vilken innehåller tusentals noggrant utarbetade delar som tillsammans bildar invecklade molekylära maskiner. Dessa maskiner består av sammanlagt 100 000 miljoner atomer och är långt mer komplicerade än någon maskin byggd av människohand. Visst har en evolution ägt rum men det ter sig oerhört långsökt att det inte skulle finnas en intelligens med i spelet.
Det finns ett par bra jämförelser att ta upp i sammanhanget. Jag skriver ned direkt ur minnet och kanske historierna inte är helt korrekt återgivna men det spelar ingen roll då buskapet finns där.

Om den moderna vetenskap har rätt i sitt resonemang skulle det innebära att ett modernt jetflygplan skulle kunna uppstå efter ett stort antal stormar som dragit genom ett skrotupplag. "Trial and error" otroligt många gånger i slumpens tecken och till sist skulle en jumbojet vara resultatet...
Om en apa, som kunde bli otroligt gammal, sattes vid en skrivmaskin och satt där och slog på tangenterna skulle den kunna producera t.ex. ett storslaget verk av Shakespeare efter några miljarder år.
Hur gärna företrädarna vill tro det så är deras mekanistiska världsåskådning omöjlig. Men det betyder inte att man ordagrant behöver tro på skapelseberättelsen i Bibeln heller. Jag tycker det räcker fullständigt med vissheten att det finns en intelligens i allt, även i den evolution som vi, djur och natur genomgått och genomgår. Den går säkerligen att inte förstå intellektuellt sett och det är inte särskilt lyckat att benämna den "Gud" heller. Då sker lätt en sammankoppling med begrepp och uppfattningar som människan själv skapat under århundraden som är långt från "sanningen" och enbart en prägling av ett traditionellt ego (vårt falska jag som alltid söker svaren utåt i en ytlig föreställningsvärld och dess existens bygger på separation och fruktan).

lördag 2 november 2013

Allt livs inneboende natur - Meningen med livet


Inneboende i alla livsformers djupaste natur är en strävan av utveckling av medvetenhet. Denna medvetenhet väcks via utmaningar som är en essentiell del av deras livsomständigheter som utvecklar dom. Det är ett medvetande som utvecklas, ett medvetande som väcks till liv i denna dimension genom de olika livsformerna. Detta medvetande vaknar enbart genom att vi utmanas. Det är ju en lättnad att veta att en djupare medvetenhet utvecklas i oss när vi möter utmaningar av olika slag.
Att möta prövningar betyder inte att något är fel. Om man tror att det är något fel med det som händer - "Det här borde inte få hända" så leder den uppfattningen till negativa känslor som ilska, oro, nedstämdhet och så vidare. Då blir utmaningarna förvandlade till olycka inombords. Om det inte är en känsla av olycka så är det motstånd - vrede, självömkan, klagande och andra negativa känsloyttringar. Den enkla anledningen till detta är en missuppfattning av själva meningen med livet. Människor inser inte att de prövningar vi möter finns där för att skapa tillträde för en djupare medvetenhet. De vi är, den medvetandenivå vi befinner oss på skapar de utmaningar vi bäst behöver. Den fysiska tillvaron är en konstruktion som är en spegelbild av vilka vi är. Vi kan inte möta en prövning som inte borde vara där, inget kan gå fel ur ett högre perspektiv. De enda "fel" som uppstår är när vi feltolkar livet och skapar negativa känslor som vi riktar mot situationen, oss själva eller andra personer - Den lilla människan tror hon förstår livets syfte och dömer därefter.


Låt tanken att dina prövningar finns där för att skapa en medvetenhet finnas med i din tillvaro. Det skapar förutsättningar att möta prövningar, dvs. situationer och människor, med en praktisk ödmjukhet som inte stänger dörrar och fördömandet sker inte så snabbt. En öppenhet som bygger på medvetande och negativiteten får inte så enkelt fotfäste i sinnet. Kom ihåg att alla prövningar är positiva i slutänden. Det existerar inga undantag för det vore en omöjlighet, lika omöjligt som att din spegelbild skulle visa något annat än dig.
Om någon undrar vad en djupare medvetenhet innebär så tror jag det kan uttryckas enklast som en bas för vårt förhållningssätt mot varandra och omvärlden. En högre insikt om vilka vi är, vårt ursprung, våra syften och kanske viktigast - Allt är en enhet. Tro det eller ej, men det finns en potential till att vår värld skulle kunna vara ett paradis och huruvida det är så eller ej beror på vår grad av medvetenhet.
Och kom ihåg att du inte kan forcera fram någon sorts "andlighet" genom att ändra i det yttre. All förändring kommer inifrån och det betyder inte att allt det yttre följer på det. Själv har jag förändrats mycket under senare år men i utåt sett hänger en hel del med - jag är fortfarande full av humor, lekfull så t.o.m. småbarn ibland tycker jag för busig (inte innebär andlighet allvarlighet), jag dricker alkohol, äter kött (dock mindre och mindre), är noga med hälsa, vårdar mitt yttre, använder svordomar och är som folk i allmänhet bortsett från att en djupare livssyn allt mer ersätter den tidigare ytliga.
Det viktiga är förändringen inom mig som jag låter ha sin gilla gång och få den tid som krävs. Skulle jag notera att jag inte lever efter raderna ovan konstaterar jag det, accepterar och går vidare i vissheten att allt har sin tid och jag kan inte göra mer än att vara medveten om det - Det är så inre förändring sker som orsakar genklang i det yttre.

tisdag 22 oktober 2013

Att se meningen i svåra omständigheter


"Denna depression - de handikapp, de bördor som tynger oss - är kanske just det som ska dra fram väsentliga frågor ur vårt liv och tända vårt hjärta med ett nytt medvetande. Jag ser ofta de strider som jag har gått genom som min största välsignelse, och jag tror varje verkligt tänkande människa skulle säga detsamma. Prövostunderna är de stunder som gör oss starka. Svåra förhållanden kan därför bli som en liten bit flinta som slår mot dig för att tända det verkliga livets eld."
Thomas Carlyle

söndag 20 oktober 2013

Du är dirigenten i din livssituation
Alltid, ända tills jag inledde min ökenvandring såg jag inga särskilda samband, såg ingen djupare mening i livet utan som de flesta fokuserade jag på den ytliga, världsliga tillställningen. Mina tankar hade sin grund i ett ytligt förhållningssätt och känslorna var därefter. Numera är det mycket annorlunda och jag förstår att det alltid finns ett syfte med den situation jag ställs inför, dock förstår jag inte alltid syftet. Här finns inga offer eller fiender, enbart aktörer för varandra bästa. Så funderar jag definitivt inte alltid (då tankar tagit kommandot och gjort mig omedveten) eftersom jag fortfarande dansar efter intellektets (egots) pipa, även om det minskar successivt. Min närvaro ökar, glömmer jag bort mig får jag "en spark på smalbenet" och smärtan gör att jag vaknar till och blir närvarande på nytt.
Jag stöter ibland på kloka ord från visa personer. Fundera lite på raderna nedan, som jag tror kommer från Eckhart Tolle och David Hoffmeister. Jag är väl medveten om att många förkastar dylikt direkt då det helt enkelt inte finns medvetenhet för det, men prova, känn efter och betrakta din egen dag i samspelet med andra så kanske du upptäcker något nytt.
Jag plockade meningarna ur minnet och tror det är dessa båda herrar som ligger bakom dom. Den sista är dock min egen.

 • För så som du tänker, så kommer världen att visa sig för dig.
 • Var och en väljer sina egna lektioner.
 • Det du upplever är en spegling av den du är.
 • Det finns ingen slump eller tillfälligheter, allt är en sinnrik konstruktion som du själv är medregissör till.

måndag 7 oktober 2013

Varför omega 3 är så viktigt

 

 


Omättade fettsyror eller omega-3 är något som allt oftare lyfts fram i media då det visat sig ha mycket positiv effekt på hälsan av olika skäl. Positiva hälsoeffekter upptäcktes på 1970-talet då forskare fann att inuiter i mindre utsträckning drabbades av hjärt- och kärlsjukdomar. Basfödan var fet fisk och inuiter som flyttat till Danmark och inte längre konsumerade fisk i samma utsträckning drabbades också mer av hjärt- och kärlsjukdomar. Uppföljningar visade på ett tydligt samband mellan hög konsumtion av fet fisk och färre fall av inflammatoriska sjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar. 


Under flera år har det dessutom visat sig att omega 3 har gynnsamma effekt på mycket annat, t.ex. hjärnan och studier har visat hur inlärningsförmåga förbättras vid intag av omega 3. 


Om fettsyror i korthet
När man talar om  essentiella fettsyrorna kan delas in i två huvudgrupper: omega-3 och omega-6. Att dessa fettsyror kallas essentiella innebär att de måste intas via födan eftersom att kroppen inte själv kan skapa dom. I västerländska kosthållning får vi i oss mer än nog av omega 6 och det är inte bra då det ska råda balans mellan omega 3 och omega 6 i kroppen. Förr åt djur gräs och hö och på så vis innehöll kött mer omega 3.  Resultatet är att medan våra förfäder fick i sig ungefär lika mycket omega 3 som omega 6 så kan man i dag i västvärlden ofta få i sig uppåt 20 gånger mer omega 6! 


Omega 3 behövs för att neutralisera de skadliga effekter som för mycket omega-6 kan ha på kroppen och som kan leda till inflammationer och andra sjukdomar. Därför är det bl.a. av det skälet viktigt att äta mat som innehåller mycket omega-3 eller ta det som tillskott. Vi kan bära på inflammationer som vi inte märker förrän skadan blir allvarlig och omega 3 motverkar inflammationerna. Forskare kopplar ett högt förhållande av omega 6 i förhållande till omega 3 till inflammation och många sjukdomar såsom bröst-, prostata-, tjocktarmscancer, övervikt, diabetes, hjärtsjukdomar och depression.


Omega 3 bildas i gröna växter och alger, i form av kortare fettsyror (ALA). Djur och fiskar som äter sådan mat tar upp omega 3-fettet och omvandlar det till omega 3 av högsta kvalitet (DHA och EPA).


När vi pratar om omega 3 så innebär hög kvalitet långa fettsyror, DHA och EPA, som främst finns i fet fisk såsom lax, makrill och sill. Det finns omega 3 även i mager fisk fast i betydligt mindre mängd. Det kan vara 30 gånger mer i fet fisk. I synnerhet vildfångad sådan. Skälet är att det fisken äter är nyckeln till omega 3. Vild fisk äter mer av marin föda (alger och plankton) då odlad fisk ofta äter foder baserad på vegetabilisk olja och därmed innehåller fisken mindre omega 3. Genom att äta en normalportion på ungefär 150 gram fet fisk och skaldjur tre gånger i veckan får kroppen sitt behov av marint omega 3-fett tillgodosett. 


Man kan säga att DHA är en strukturell fettsyra, dvs. är en byggsten i cellerna och tillgången på denna har t.ex. stor betydelse under fostrets utveckling då hjärnan genomgår en dramatisk utveckling.


Omega-3 EPA är en funktionell fettsyra och  är nödvändig för kommunikationen mellan celler.


Fettsyror i hjärnan
Kroppen och hjärna byggs bl.a. upp av omega-3. Hela 60 procent av hjärnans torrvikt består av fett, bl.a. EPA. Forskning har visat att EPA reglerar omsättningen av hjärncellernas fettsyror och att dessa spelar en stor roll för hjärnans förmåga att hantera information genom hela livet. Det har också visat sig att personer med neuropsykiatriska funktionshinder (ADHD, DAMP) har en fettsyrabrist i hjärnan. Omega 3-fetter är en av byggstenarna till cellmembranen (cellernas ytterväggar) och särskilt mycket omega 3 används för att bygga upp hjärnans celler. Råder det brist på omega 3 så använder kroppen istället andra fetter som finns tillgängliga i kroppen, t.ex. mättade fetter. Detta leder till att cellmembranen inte fungerar optimalt, blir stela och mindre anpassningsbara. Mättade fetter är det fett som brukar betecknas som det onyttiga och finns främst i animaliska produkter såsom kött, fet mjölk, ost, bakverk mm.  


Fisk ger bättre kognitiv förmåga
Fisk har länge ansetts vara "hjärn-föda" pga. det höga innehållet av omega 3-fettsyror, vilka förbättrar och bibehåller hjärnans utveckling. Två studier i American Journal of Clinical Nutrition visar nu att omega 3 ger bättre funktion och bibehållen prestanda när man åldras. Forskarna har sett på effekten hos hälsosamma människor för att se om det minskar demensutveckling. 
Många äldre lider av Alzheimer och även vaskulär demens, och det är av stort folkhälsointresse att bromsa dessa neurodegenerativa förlopp. Studierna fann att: 
• En diet som innehöll mycket fisk och fiskprodukter hängde samman med bättre kognitiv funktion.
• Högre halter omega 3-fettsyror gav en mindre försämring av talrelaterade kognitiva funktioner.
 Det tar ofta decennier för demens att utvecklas och för att hjärnvolymen ska krympa. Dessa studier visar på möjligheten att tidigt tillföra omega 3 för att bibehålla hjärnfunktionen och hämma utvecklingen av demens. Vi vet att omega 3 spelar roll för vår psykiska hälsa. Studier på befolkningsgrupper visar att friska människor löper mindre risk att bli deprimerade och skjuter upp demenssjukdomar om de har en viss nivå på konsumtion av fisk som innehåller omega 3, säger Fritz-Axel Wiesel, professor i psykiatri och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.  
Beakta att åderförfettning börjar tidigt i livet och av det skälet är det naturligtvis självklart att tillföra kroppen omega 3 livet genom. I yngre år förebygger man demensutveckling som kan uppträda senare i livet. Om folk fick en inblick i sina blodkärl skulle nog många bli förskräckta över igensättningen pga. blodfetters inverkan, som omega 3 förebygger.
Smart av fisk
Det har länge påståtts att man bli smart av att äta fisk. Nya undersökningar visar att både barn och vuxna verkligen blir klokare av att äta fisk. Omega 3 gör cellmembranet smidigare, underlättar flödet av viktiga ämnen och gör att signalsubstanserna i hjärnan träffar sitt mål lättare.
En studie på 68 friska amerikanska läkarstudenter testade tillskott av 2,5 gram omega 3 dagligen eller placebo under tolv veckor. Studenterna som fick omega 3 visade klart minskade ångestsymtom (samt minskad inflammation i kroppen).
En annan välgjord studie testade att under ett halvår ge 176 vuxna personer antingen 1.16 gram DHA (Omega 3) dagligen eller placebo. De som fått omega 3 i tillskott klarade sig bättre i minnestest och hade förbättrad reaktionstid vid intelligenstest!
Omega 3 mot depression
I Läkartidningen nr 7 2005: Det finns studier som visar på att omega 3 kan hjälpa personer med depression. Resultat från ett antal studier tyder på att nivån av omega 3-fettsyror i blod är sänkt hos personer som lider av depression. Studieresultaten har resulterat i hypotesen att omega 3-fettsyror kan vara effektiva i behandling av depression. En teori bakom detta resonemang är att fettsyra-kompositionen kan påverka viskositeten i membran till organ, som exempelvis hjärnmembran. En sådan förändring skulle i sin tur kunna komma att ge effekter på metabolismen av serotonin, som har en betydelsefull roll i patologin för depression.
Omega 3 och hjärtat Omega-3 sänker ont kolesterol lika effektivt som vissa läkemedel, det visar en studie som också presenterades på hjärtkongressen ESC (European Society of Cardiology). Omega  3 har en mycket gynnsam effekt på fördelningen mellan LDL (dåligt kolesterol) och HDL (bra kolesterol) genom att öka förekomsten av HDL. Det torde vara en bidragande orsak till att vaskulär åderförfettning förebyggs, dvs. att våra blodkärls sätts igen av fett.
På Läkemedelsverkets hemsida står följande: "Naturläkemedel som innehåller omega-3-fettsyror kan ge en skyddande effekt mot hjärt-kärlsjukdom, bland annat genom att motverka tillverkningen av triglycerider i levern."
Andra positiva effekter av omega 3
 • Fiskfettsyror är bra för hälsan, bl.a. för att de gör att blodet inte klumpar sig och därmed minskar risken för blodproppar. De som tar antikoagulerande medicin av något slag skall rådgöra med läkare innan tillskott med omega 3 intas. Nedan följer en del positiva effekter av omega 3 men detta inlägg täcker inte alla områden.
 • Omega 3 har också visat sig verka antiinflammatoriskt, d.v.s. risken för inflammerade kärl och blodproppar minskar. Denna typ av vetenskapliga fynd finns att läsa i mängder av studier och verkar ha väldigt stark evidens och effekten ökar ytterligare när omega 3 kombineras med fysisk aktivitet.
 • Omega 3 förefaller gynnsamt för förebyggande av metabola syndromet (insjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar) så verkar det även kunna ha en positiv effekt på aptiten. Detta kan ju i längden tänkas vara bra för att undvika att bli överviktig och därför indirekt påverka ytterligare en faktor för många hälsorisker. Detta visades i en studie från 2008 där man valde ut personer med övervikt eller fetma och delade sen i dom in i två grupper och de gavs en kalorireducerad kost med olika mängd omega 3 i syfte att gå ner i vikt.
 • Individerna som deltog i studien bestod av 112 personer i den som fick mindre omega 3 och 121 i den som fick en högre dos. Försökspersonerna fick ange upplevd mättnad och i den gruppen där kosten var mer rik på omega 3 visade sig upplevd mättnadskänsla bättre och aptiten inte lika hög. Forskarnas slutsats blev därmed att ökat intag av omega-3 vid kostbehandling för överviktiga kan vara av värde framöver, inte bara p.g.a. dess skyddande faktorer mot metabol sjuklighet utan även för aptitreglering.
 • Omega 3 har också betydelse för ögats funktion. Ögat består till stor del av fett och fettsyror hjälper till att motverka åldersförändringar. En god halt av fettsyror i ögats cellmembran gör att ögats funktion säkerställs liksom signalsubstansernas.
 • Diabetes förebyggs - Kroppens insulinkänslighet förbättras när du äter omega-3. Det är avgörande för att blodsockret ska kunna regleras.
 • Omega-3 bekämpar s.k. eikosanoider som orsakar autoimmuna inflammationssjukdomar som t.ex. psoriasis, kronisk ledvärk och kronisk tarminflammation.
 • Undersökningar har visat att benstyrkan hos äldre kvinnor, som intaget omega 3 har ökat avsevärt, vilket bland annat kan bero på att omega 3 ökar upptaget av kalcium i benet.
 • Omega 3 motverkar nedbrytning av brosket i lederna samt smörjer lederna.
Källor till omega 3
Det är naturligtvis bra om man kan tillgodose kroppens behov av omega 3 på ett naturligt vis via födointaget. Fet fisk är som sagt en bra källa men möjligheten finns också via gräsbetande djur och vilt, men det är ett mindre bra alternativ då köttkonsumtion redan är hög. Ekologiska ägg från frigående höns är en annan källa. Äter man fet fisk 3 gånger per vecka bör kroppens behov vara tillgodosett. Andrew Stoll som är en auktoritet på omega-3 och har forskat mycket om fiskoljor rekommenderar ett intag av DHA + EPA på 1 till 2 gram (1000-2000 mg) per dag för friska individer som vill förbättra sin hälsa och sitt humör. En internationell grupp av forskare (ISSFAL) rekommenderar ett intag på minst 500 mg av DHA och EPA för att undvika problem med hjärta och kärl.
Fisk innehåller ibland miljöföroreningar. Ju högre upp i näringskedjan desto större risk för miljögifter i fisken. Detta eftersom att större fiskar lever längre och hinner därför samla på sig mer miljögifter. Sardiner och ansjovis bra just för att de befinner sig långt ner i matkedjan. I synnerhet den fisk som kommer från de kalla vattnen runt Antarktis som är ett av de renaste vattnen i världen.
Man kan tro att odlad fisk ska vara renare än fisk ute i haven eftersom att odlingen sker under kontrollerade former. En amerikansk studie (Hites et al.) som undersökte odlad och vildfångad fisk från Nord- och Sydamerika och norra Europa visade däremot något helt annat. Odlad lax innehöll upp till tio gånger så mycket miljögifter jämfört med vildfångad lax. Dessutom hade odlad lax från Europa mycket högre halter av miljögifter än den amerikanska. I en kommentar till den amerikanska rapporten skriver Per Ola Darnerud,  toxikolog på Livsmedelsverket,  att halterna ändå ligger under de gränsvärden som finns för PCB i Sverige och dioxiner i EU. Därför avråder inte Livsmedelsverket från konsumtion av odlad fisk eftersom att de positiva hälsoeffekterna överväger.
Rådet är att äta fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern högst 2-3 gånger per år. Rådet gäller gravida och ammande men också övriga kvinnor i barnafödande ålder och barn.

Tillskott med omega 3
Det finns numera en uppsjö med tillskott på marknaden men det är som konsument svårt att veta vad som är att föredra och t.o.m. om tillskott kan vara dåliga. Omega 3 kan säljas som antingen kosttillskott eller naturläkemedel. De fiskoljor som klassas som kosttillskott har Livsmedelsverket tillsyn över. Dessa räknas som livsmedel och är inte kvalitetsgranskade. Naturläkemedel däremot testas och godkänns av Läkemedelsverket, precis som vanliga läkemedel. Det innebär en något högre kostnad för de senare.
Renhet och stabilitet anses vara viktigare än innehåll av DHA och DPA. Med stabilitet menas motstånd mot att oxidera. Om oljan oxiderar härsknar den och det bildas fria radikaler (se även mitt inlägg Du investerar i din hälsa när du äter) som angriper cellerna i kroppen. Det är således av stor vikt att inte oljan härsknar. Man kan avgöra om en kapsel härsknat genom att bita i sönder och känna hur oljan smakar. En bra produkts olja ska inte smaka eller lukta särskilt mycket. Högkoncentrerade oljor härsknar snabbare och det finns forskning som visar att andra delar än bara DHA och EPA bidrar till goda hälsoeffekter, som kan gå förlorade vid uppkoncentrering. Se till att förvara kapslar mörkt och under 25 grader, oljor i kylen efter öppnandet. Aldrig nära en spis eller fönster där värmen snabbt förstör oljan och gör den skadlig. Fettsyrorna är nämligen mycket reaktiva och härsknar lätt. Därefter är de direkt skadliga, enligt vad jag skrev ovan.
Alger
Numera finns även möjlighet att få i sig omega 3 från alger. Förespråkarna hävdar att risken för att få i sig miljögifter då inte finns eftersom algerna odlas i bassänger. Och det påverkar varken det marina ekosystemet, fiskbestånd eller deras naturliga näringskällor. Ett bra alternativ för vegetarianer och fiskallergiker. Jag tycker det låter tilltalade om man tänker på att det går åt ca 600 sardiner för att tillverka en burk fiskoljekapslar. Det finns även kapslar som baseras på sälfett och det skulle i alla fall inte jag vilja konsumera. De marina omega 3 fetterna DHA och EPA som finns i mikroalger är exakt likadana som de som förekommer i fet fisk. Detta eftersom det är från mikroalgerna i havet som fisken får sin omega 3. Än så länge är omega 3 billigare än dito från alger men det kan ändras om utfiskningen begränsar.  
Vad ska man välja?
Först och främst försöka äta fet fisk och skaldjur naturligtvis, och i tillräcklig omfattning. Nackdelen är miljögifter i fisk men följer man rekommendationerna  och varierar sig har man gjort vad man kan. Det går ju också att komplettera måltider med fisk med tillskott, dvs. man äter inte hela dosen omega 3 via tillskott. Det senare är det jag själv praktiserar.
Om man väljer tillskott så bör man självklart prioritera kvalitet framför pris. Det du stoppar i dig ska tillföra något gott till din hälsa och inte riskera bidra med något som försämrar den. Välj inte högkoncentrerade produkter då andra komponenterna än DHA och EPA har avlägsnat i oljan, sådana som också har hälsosam inverkan och dessutom kan bidra till oljans stabilitet.
Nu är det som sagt svårt för konsumenten att veta vad produkterna innehåller. Jag har läst en hel del om detta och det som känns tryggt är att välja ett naturläkemedel som då är underkastat Läkemedelsverkets kontroll. Ett alternativ är Eskimo 3. Observera att det numera finns flera produkter med namnet Eskimo 3 och inte alla är godkända naturläkemedel.
Tittar man på undersökningar och studier av olika produkters innehåll och hållbarhet blir Eskimo 3 åter en god kandidat. Den är betydligt stabilare än konkurrenterna och det beror på något som heter pufanox som är en naturligt antioxidantblandning som säkrar oljans stabilitet. Här är ett test där eskimo 3 hamnade bra till:
Eskimo 3 är en ren produkt som är renare än många andra visar detta test:
Det finns en produkt som heter Eskimo 3 pure som är särskilt ren. Den är ett godkänt naturläkemedel. Den finns att köpa för knappt 130 kr (två månaders förbrukning enligt fabrikanten). Sök på nätet för bästa pris (apotea.se hade bästa pris när jag sökte).

Undersökning mot omega 3
Jag minns exakt när någon löpsedel eller annan rubrik hade budskapet att omega 3 inte hade någon positiv effekt, men det var under 2012, och det var en kvällstidning som ville ha braskande rubriker. En professor Lars Rydén uttalade sig kring en studie som skulle ha visat att omega 3 var verkningslöst. Läkemedelsföretaget Sanofi finansierade studien - ett företag som tjänar stora pengar på mediciner mot hjärt- och kärlsjukdomar. Således inte alls intresserade av att folk skulle ha hälsosamma kostvanor eller ta tillskott av omega 3. Studien beställdes således av läkemedelsindustrin för att konstatera att omega-3 inte har någon verkan. Tanken var att folk istället skulle köpa deras dyra mediciner då omega-3 nämligen är mycket potenta fettsyror som konkurrerar med läkemedelsföretagens mediciner på marknaden. Motsvarande fulspel förekommer även när komplementär medicin ska undersökas. Det finns starka krafter med stora finansiella muskler som vill försvara läkemedelsmarknadens stora inflytande (trots att dödsfall pga. läkemedel är en av de vanligaste dödsorsakerna, på plats nummer 4 i världen).

Studien hade flera brister:
·         Den sponsrades av läkemedelsindustrin
·         Patienterna fick inte riktig placebo utan istället nyttig olivolja
·         Patienterna fick bara 1 gram fiskolja per dag
·         Patienterna fick samtidigt hjärtmedicin
·         Fiskoljan kom från Pronova BioPharma Norge som säljer högkoncentrerad omega 3.
Det är stor skillnad på olika fiskoljor vad gäller renhet, stabilitet och koncentration. Högkoncentrerad fiskolja anses inte vara lika verkningsfull som dom med en naturlig sammansättning av fettsyror.

Sammanfattning
Det finns många positiva effekter av omega 3 och söker på Internet kan man finna mycket information. Eftersom innehållet av omega 3 minskat i vår mat i jämförelse med förr så finns det all anledning att lyfta fram dess betydelse så att folk får möjlighet att se över sina kostvanor och kanske använda tillskott. Ett av de viktigare skälen är att motverka snedfördelningen mellan omega 3 och omega 6, som uppstått pga. kosten i västvärlden.

Fettsyror har visat sig ha betydelse för bland annat minnet, läsförståelsen, inlärnings-förmågan och vår mentala utveckling. Barn, ungdomar och studenter har uppvisat tydligt förbättrade studieresultat efter att ha tagit omega 3 tillskott. 

Mycket intressant att Alzheimers och demens kan förebyggas.

Studier har även visat att omega-3 har en förebyggande effekt på hjärt- och kärlsjukdomar, inflammatoriska sjukdomar och cancer. Vanligt i västvärlden och ett skäl torde brist på omega 3 vara.

Det är få tillskott som jag verkligen rekommenderar men det är omega 3 och D-vitamin under vinterhalvåret. Motivet till att ta tillskott av omega 3 hoppas jag framgår av ovanstående inlägg och som en kort repetition av två av mina tidigare inlägg om D-vitamin så får vi i oss det vi behöver via solen under sommarmånaderna men under vinterhalvåret är solens strålar för svaga och det är mycket svårt att tillgodose behovet via kosten.


Inlägg om D-vitamin: 

 

 

söndag 16 juni 2013

Acceptera det du möter, bli medveten och mer effektiv


Att acceptera det som händer i ens tillvaro är inte samma sak som att luta sig tillbaka utan att agera. Nej, acceptansen finns där inför det livssituationen bjuder på, dvs. man bygger inte upp ett motstånd i form av negativa tankar och känslor som blockerar och kräver energi. I den lilla vardagen: du kommer till jobbet och märker du glömt det där föredraget du ska hålla på förmiddagen hemma på köksbordet. Acceptera att det hänt, bli inte irriterad och upprörd utan acceptera att du glömde det utan att fördöma tänkbara skäl till att så skedde. Därefter tar man tag i problemet och löser det så smidigt som möjligt. Så snart en acceptans finns där finns också en medvetenhet, du befinner dig mer i nuet. Negativa tankar skapar starka känslor som för oss bort från nuet då vi blir allt mer omedvetna i sådana tillstånd. En acceptans tillåter inte denna negativitet att födas. Dessutom kommer erforderliga handlingar utföras betydligt mer effektivt om sinnet är lugnt. Om det inte finns något att göra, acceptera och släpp det. Hur dumt är det inte slösa energi på det som du ändå inte kan göra något åt?

Så nästa gång något oönskat händer  i ditt liv, prova med att observera, konstatera lugnt att något inträffat som innebär problem. Var medveten om dina tankar och känslor, känn var känslorna sitter, hur de känns. Ett inre lugn uppstår, därefter gör du vad du kan för att lösa problemet eller släpper det. Se problem i din vardag som bra tillfällen att öva dig i närvaro.  Och ju mer närvarande du är, desto smidigare kommer ditt liv att utvecklas generellt.

torsdag 13 juni 2013

Eckhart Tolle, en kort presentation


En persons vars ord jag respekterar är Eckhart Tolles och då jag ofta återkommer till honom tycker jag det är motiverat med en presentation.

Om det är någon som kan skriva om att vara medvetet närvarande och hur människor fungerar utifrån sina tankekonstruerade egon så är det denne man eftersom han i slutet av 20 årsåldern genomgick en medvetandetransformation som ledde till att han uppnådde det upplysta tillståndet (se längre ned). Efter att under många år i ett kontinuerligt tillstånd av ångest varvat med perioder med djup depression med inslag av självmordstankar vaknade han upp i gryningen i absolut fruktan. Han hade vaknat upp med sådana känslor många gånger förr, men denna gång var det mer intensivt än det varit tidigare. Nattens tystnad, de vaga konturerna av möblerna i det mörka rummet, det avlägsna ljudet från ett passerande tåg - allt kändes så främmande, så fientligt, och så väldigt meningslöst att det skapade en djup avskyr för världen inom honom. Det mest avskyvärda var dock min egen existens, menade Tolle. Vad var meningen med att leva vidare i denna djupa misär? Varför fortsätta denna kamp? Han kunde känna en djup önskan att upphöra existera, en önskan som blev mycket starkare än den instinktiva driften att fortsätta leva.
"Jag kan inte leva med mig själv längre" tänkte han. Det var den tanken som upprepades i hans huvud. Plötsligt kom han underfund hur väldigt underlig den tanken var. "Är jag en eller två? Om jag inte kan leva med mig själv så måste det finnas två av mig: Jaget och självet." "Kanske," tänkte han, "är bara ett av dom äkta." Eckhart blev så tagen av denna konstiga slutsats att hans sinne stoppade upp. Han var vid fullt medvetande, men där fanns inga tankar. Därefter upplevde han hur han liksom blev indragen i en virvel av energi. Till en början rörde den sig långsam för att därefter gå allt fortare. Han greps av stor rädsla och hans kropp började skaka. Han kunde höra som en röst som sa "gör inte motstånd," som om den talade inom honom. Han kunde känna hur hans sögs in i en tomhet. Det kändes som tomheten fanns inom mig snarare än utanför" fortsatte Eckhart. Plötsligt fanns där inte mer fruktan och jag tillät mig själv att falla in i denna tomhet. Han kunde sedan inte komma ihåg vad som hände därefter.
Han vaknade upp av fågelkvitter utanför fönstret. Han hade aldrig hört något vackrare. Hans ögon var fortfarande slutna och han såg inför sitt inre bilden av en vacker diamant. Ja, om en diamant kunde ge ljud ifrån sig så skulle det låtit så. Han öppna sina ögon. Det första gryningsljuset trängde genom gardinerna i fönstret. Utan tankar, kände och visste han att det finns så mycket mer inom ljuset än vi kan ana. Det mjuka ljuset som föll genom gardinerna var kärlek i sig självt. Tårar fyllde hans ögon. Han gick steg upp och gick runt i rummet. Han kunde känna igen rummet men ändå visste han att han aldrig sett det riktigt tidigare.  Allt var så friskt och rent, precis som det precis börjat existera. Han tog upp föremål, en penna, en tom flaska, hänförd över skönheten och hur levande allt var.
Den dagen gick han runt i staden ytterst fascinerad över livets mirakler, precis som han nyss fötts in i det hela. De följande månaderna befann han sig i en oavbruten djup frid och lycksalighet. Tolle förstod att han varit med om något mycket stort, men förstod det inte alls. Inte förrän flera år senare, när han läst andliga texter och pratat med andliga lärare, så insåg han att det som alla sökte hade redan skett med honom (de flesta andliga läror och har det som kärna då upplysning kan anses vara det högsta medvetandetillstånd som en människa kan uppnå). Han insåg att det intensiva lidandet hade tvingat hans medvetande att ge upp identifikationen med det olyckliga och djupt fruktande delen av honom, vilket egentligen enbart är ett påhitt av egot. Tillbakadragandet, uppgivandet måste varit så fullständigt att det falska, lidande jaget omedelbart kollapsade, precis som när man drar ut proppen ur en uppblåsbar leksak. Det som då återstod var hans sanna natur, det ständigt närvarande Jag är: medvetande i sitt rena tillstånd.
Eckharts medvetande gick från ett starkt tillstånd av lidande som pågått i flera år till en hög medvetandeform utan prägel från det yttre intellektet som falsartat söker identifikation med yttre betingelser. Den förvandlingen som sker så "över en natt" är ytterst sällsynt, som han själv anser, och det vanliga är att transformeringen sker gradvis efter ett successivt mognande under en längre tid. Det är naturligtvis intressant att lyssna till en sådan person som ser livet för vad det är utan den begränsning i form av egot som vi övriga är belastade utav. T.ex. "Allt är ett" och det är en självklarhet för som Eckhart Tolle. Han lever i en stillsam frid, ständig djup hänfördhet över allt och i en sorts glädje. Någon gång hörde jag honom beskriva att när han sitter på ett café i sin hemstad Vancouver ser han inte skillnad på sig själv och en medmänniska - alla är vi en enhet - och han ser sig själv i den andre (att jämföra med spädbarn som inte ser skillnad på sig själva och omgivningen då de ännu inte utvecklat egot och därmed känslan av seperation). Han själv brukar beskriva människor som manifestationer med samma ursprung. Då hans intellekt är "rent" från det dysfunktionella egot hämtas hans tankar från ett djupare medvetande som vida överstiger det vi är vana vid. Det finns naturligtvis mycket mer att skriva om när det rör ett upplyst tillstånd och om alla befann sig där skulle vår värld vara ett paradis då negativitet, destruktivitet skulle bli en omöjlighet. Människor skulle se sig själva och naturen på ett enhetligt vis i största kärlek och därmed skulle behovet av motstånd upphöra. Slutet gott, allting gott.
Hans böcker är mycket läsvärda och människor blir ofta berörda på djupet. Förmodligen är det den störste andlige lärare världen skådat på mycket lång tid och han är just utnämnd till den störste andlige läraren i vår tid före andra kända namn som Dalai Lama, Wayne Dyer, Deepak Chopra.

Jag rekommenderar varmt hans böcker. Det finns fyra som är översatta till svenska men desto fler på engelska.


onsdag 22 maj 2013

Vänskap över tid och rum


I den här bloggen berättar jag ibland om livet och ibland finns där inslag som av många anses vara kontroversiellt i bästa fall och löjliga fantasier i sämre fall. Andra nickar instämmande, en del kanske blir nyfikna och får upp ögonen på vad som händer i deras egna liv. Det är den senare gruppen jag främst vänder mig till. Om man inte tror på mina ord bryr jag mig inte om eftersom jag anser att var och en ska bilda sig en egen uppfattning när det rör livsåskådning, tro och angränsande områden. Tror någon på mina ord har jag förhoppningsvis berört något som redan fanns där eller så öppnades dörrarna för något mer. Nyfikenhet är en drivkraft som för oss att vilja veta mer och det är en energi som alltid behövs för att få oss att utforska och vilja veta mer.

I verkliga livet har jag lärt mig att balansera det jag framför beroende på vem jag talar till eller med. För många år sedan blev jag entusiastisk och ville dela med mig av mina upptäckter kring livets mysterier men gång efter annan mötte jag oförståelse och även förlöjliganden.  Då kändes det inte så roligt, men om jag möter den inställningen idag berör det mig föga då jag insett att vi har så olika mottaglighet för det som ligger bortom den ytliga världssynen.  Är det rätt tid så finns en öppenhet, annars sker det någon annan gång. Läs mina rader med en öppning hållning, prova möjligheten i ditt eget liv och jag kan garantera att det kan dyka upp tillfällen att se och förstå liknande i var och ens liv.


Nåväl, det var den lilla inledningen till en vacker lite historia vars ingredienser ingalunda är ovanliga och den förklarar mycket på ett något ovanligt sätt. Alla har sådana möten som jag haft eller kommer att ha, och inte bara en gång utan flera. Allt hänger samman bortom tid och rum, vänskapen t.ex. är inte beroende av denna livstid utan den kan leva vidare långt senare i ett annat liv. Det ska jag nu ge ett exempel på och det var inte bara en varm upplevelse utan en synnerligen väl utformad lektion för mig som kunde bringa förståelse för hur relationer fungerar och varför.

Någon kan säkert känna igen delar av berättelsen för jag har berört delar av historien tidigare. Det var ett antal år sedan då jag upplevde en allt starkare känsla att jag inte kunde fortsätta träna på det gymmet jag höll till vid. En till synes helt ogrundad motvilja fyllde mig, men jag var inte helt förvånad eftersom jag insåg att mitt inre ville berätta att det var dags att lämna gymmet. För mig är det en del av vardagen att min intuition eller möjligen andra känslor för mig i olika riktningar. Jag har lärt mig att lyssna till intuitionen och kroppen signaler. Då jag funderade på var jag nu skulle träna och mina tankar föll på ett litet gym jag som hastigast besökt åtskilliga år tidigare i samhället där jag bor. En känsla som snabbt växte sig allt starkare och övergick i en nästan längtan fick mig att åka bort till det där badet som haft ett litet gym en gång i tiden. Jag mindes inte precis var det låg i badet så jag fick fråga mig fram. Nere i källaren hittade jag en öppen dörr och jag stegade in i ett stort gym där en ensam person satt med hantlarna vid en spegel. Mannen såg mig via spegeln och log vänligt och hälsade. Han såg sympatisk ut och gymmet var betydligt större än förr och det såg utmärkt ut. Här skulle jag träna, tänkte jag entusiastiskt. Så blev det och jag var tacksam för att jag förts dit.

På det nya gymmet började jag snart småprata med olika personer som jag lärde känna allt mer. Det dröjde inte länge förrän mannen som hälsat i spegeln kom till att prata då vi skulle samsas om en maskin. Det var som en kär gammal vän. Det fanns värme såväl som entusiasm när vi pratades vid, glatt med mycket humor och skratt. Vi hade trevligt och gemensamma intressen gjorde att vi kunde prata mer än träna. Det var som vi inte kunde sluta prata ibland trots stor åldersskillnad, han hade bl.a. söner i min ålder.

Då vi både också tycker om vandring stötte vi på varandra ofta lite här och var och vi slog följe. Vi kunde prata i timmar oavbrutet och hela tiden fanns den där vänskapliga värmen med i bilden. Bengt, som mannen heter, verkade då och då nästan bli överrumplad över sin glädje då han fick syn på mig. Han förstod inte hur vi kunde ha så vänskapliga känslor då vi knappt kände varandra. Även jag kände så och i början förundrades jag över hur mycket vänskapskänslor som flödade. Att det här var fråga om ett möte med en kär vän från ett tidigare liv höll jag för möjligt, men några detaljer kände jag inte till från början. Jo, att vi krigat tillsammans kändes uppenbart då det fanns starka inslag i relationen som tydde på det. Ofta är det så att "teman" eller det som varit av störst betydelse i ett tidigare liv blir framträdande när man återförenas.

Ibland förbluffades jag över Bengts kommentarer och uppträdande. Någon gång lovordade han mitt ledarskap och där fanns ett drag av underkastelse. När vi var ute och gick följde han mig och liksom inväntade mitt nästa beslut vart vi skulle gå. Jag är definitivt ingen dominant person, har inga behov att framhävda mig och knappast situationer där jag skulle kunna demonstrera sådana egenskaper så jag undrade var han fick dessa uppfattningar ifrån. Bengt i sig är inte heller någon undergiven person utan en herre med bestämda åsikter och inte rädd för att ta för sig. Förklaringen skulle komma senare.

Tiden gick och vi vår bekantskap kändes självklar och vi sågs ofta på gymmet och oplanerat runt om i våra hemtrakter. Sällan har jag mött någon som jag haft så mycket att prata om och utbyta tankar med. Alltid i vänlig ton med ömsesidig respekt även om våra åsikter inte alltid var lika. Men med tiden framträdda tankegångar hos honom som väckte kyla i mig och det rörde nedsättande uttalande om andra människor. Jag märkte också att där fanns mycket frustration i Bengt, ilska och motstånd mot än det ena än det andra. Denne sympatiske man bar på mycket agg och det yttrades i form av heta utläggningar med nedsättande inslag om allt från politiker till folkgrupper. I detta fanns källan till att vi förenades i denna livstid, vi skulle lösa upp det karma som länkat oss samman, en konflikt som uppstått i det förgångna där våra åsikter förgiftade vår vänskap, ett negativt karma uppstod någon gång i det förflutna. Då fanns inte utrymme för att lösa det och därför förenades vi på nytt. Faktum är att de flesta bekantskaper och relationer överhuvudtaget har just det syftet.

Ibland funderade jag över vår gemensamma bakgrund och försökte identifiera något som skulle kunna ses som signifikant. Inget annat än vi levt under krigiska förhållande och jag förstod att utöver en stark vänskapsrelation fanns där ett mörkare stråk som vi nu höll på att lösa upp. Jag har tidigare i bloggen skrivit om karmalösande och negativt karma löses ibland upp med negativa känslor kombinerat med positiva. Våra meningsutbyten innehöll dessa ingredienser även om vi inte lät det framträda särskilt tydligt.

Vid ett tillfälle då jag djupmediterade, så djupt att jag inte hade några medvetna tankar, dock ej i trans, så återkom jag plötsligt direkt till klart medvetande efter en kort information som dök upp långt där nere i mitt medvetande. Jag minns inte exakta formuleringen men det var som en fråga ställdes om Bengts roll i ett tidigare liv och svaret kom: "din väpnare". Jag blev alldeles paff. Dels över informationen som sådan men också för att det där framträdde utan jag alls tänkt på det vid detta tillfälle. Förmodligen något liknande en regression då man under hypnos kan få åtkomst till minnen bortom dagsmedvetandet. Nåja, så kunde det ju vara och jag lät det vara en möjlighet även om jag inte var helt övertygad.

Det förklarade en hel del, bl.a. varför Bengt pratat om mitt ledarskap och varför han underkastade sig mig något. Gamla mönster satt i och framkallades vid vårt möte (det här har dock bleknat med tiden och jag kan inte säga det lever kvar längre). Jaha, jag hade varit riddare och Bengt min väpnare. Det levde jag med ganska länge tills ett passande tillfälle dök upp då vi kom till att tala om hur vi formats som människor via miljö, arv och annat. Jag frågade då Bengt om hur han trodde ett eventuellt gemensamt liv skulle ha gestaltat sig. Mycket överraskad blev jag då han direkt utan betänketid svarar: "Don Quijote och Sancho Panza" (riddare och väpnare från litteraturen).
Jag skrattade till högt men förklarade inget närmare för Bengt, men jag frågade honom vad han fick det ifrån. Tja, det var det första jag tänkte på, svarade han. Intressant, för även om vi pratade om mycket hade vi aldrig berört riddare eller den typ av litteratur som Don Quijote tillhör. Ja, som jag tidigare skrivit så drillas jag i alla möjliga delar av det existentiella och Bengts svar kan jag ju se som en bekräftelse på starka teorier och förklara varför till synes helt främmande människor kan på ett ögonblick väcka så mycket vänskapskänslor som om man känt varandra i åratal.

Helheten i den här historien har jag inte återgett då jag inte kan göra det rättvist då mitt minne sviker mig, det är komplext med känslor och tankar som tillhör det som framkommit. Men så är inte heller syftet att övertyga någon om att så här är det utan mer att öppna upp för djupare tankegångar kring livet och relationer. Och överväga att inte ta relationer på så blodigt allvar och ha överseende med sig själv och andra. Det skapar en öppenhet utan förutfattade meningar som blockerar alternativ. Kom ihåg att snäva åsikter stänger dörrar och skapar mentala fängelser.

Avslutningsvis - Det finns en hel del att skriva om vårt gemensamma förflutna, detaljer som växt fram, men jag uppehåller mig enbart vid en - grunden till vårt karmalösande. Då, på 1400-talet, verkade vi i Östra Europa fast vi kom från västra. En slags ockupation och vi hade olika åsikter om hur folket i byarna behandlades av vår sida. Vi tyckte olika och det blev grunden till ett karma som förenade oss, men jag känner inte till hur det yttrades då, men tydligen uppstod så mycket negativa känslor att vi möttes på nytt för att läka ut det. Vi var mycket nära vänner då, där fanns det som fördunklade, men i denna tid är det förlåtet undermedvetet via vår nutida bekantskap.