torsdag 19 januari 2012

Egot III

Åter hänvisar jag till de två föregående inläggen i denna serie - Egot I och II, tidigare i bloggen

"Vi är den som vet bäst och vi är hotade av de andra som står för det som är fel och hotfullt". En kollektiv attityd som präglar motsättningar mellan två länder, raser, religiösa inriktningar, politiska system eller annan tänkt polarisering mellan grupper av människor. Vi ser det överallt idag - från rivaliserande fotbollsfans till stridigheter mellan nationer. Inget nytt under solen för så har det sett ut genom hela vår kända historia. Parterna i en konflikt är båda helt uppslukade av sitt eget perspektiv, dvs. de identifierar sig med sina tankar och sin föreställnings-värld. Grunden till konflikten är dels denna identifikation men också oförmågan att se ett annat perspektiv kan vara precis lika giltigt och betydelsefullt. I flera delar av världen är människan oförmögen att göra det eller så saknas viljan. Båda parter anser sig sitt inne med sanningen och befinna sig på den rätta sidan. Den mångåriga konflikten mellan Israel och olika grupperingar är ett exempel på detta liksom våldsyttringar mellan religiösa varianter. Motståndarsidan blir fiender, de bli avhumaniserade och därmed kan våld brukas utan urskiljning utan känsla för lidandet. Det uppstår en ond cirkel av våld, hämnd, reaktion och motreaktion. Det kollektiva egot
manifisteras via det individuella och principen är den samma. Man kan åter blicka tillbaka på 30-talets Tyskland där massorna lät sig fängslas av prat om hotet från judarna, allt "ont" de stod för och helt vanliga människor kunde ses begå våldshandlingar mot andra tyskar vars enda "brott" låg i att de var judar. Som vi vet eskalerade det till industriell utrotning av människor och många inblandade var helt förblindade av egots starka influens och identifikation med en svart föreställningsvärld och tillhörande tankar. Roten till allt vansinne är således fullständig identifikation med tankar och tillhörande känslor, vilket är lika med egot. Egot bygger sin existens på känslan av separation. Egot stärker sig själv genom att ha rätt, genom fördömande, offerkänslor och gärna med ilska mot de som betraktas som fiender. En oerhört tillfredsställande känsla för egot och det ger upphov till en separation mellan dig själv och andra. De andras tänkta negativa åsikter eller egenskaper förstoras upp så till den milda grad att du inte längre kan känna att ni båda är människor. Denna separation avlägsnar människor från förankringen i livet och allt de vi delar med varandra i livet, det vill säga den enhet vi tillsammans utgör, vilket de flesta inte känner av.

Ibland stöter man på påståendet att det vi reagerar starkast på, det vi irriterar oss mest på hos andra är just det vi har i oss själva. Det är det specifika egomönstret som vi reagerar som också finns hos oss själva. Allt som du reagerar kraftigt på hos andra finns också hos dig. Observera att
det är inte mer än en helt opersonlig egoform som inte har något att göra med vem personen egentligen är och inte heller ska du identifiera dig med din, alltså vem du egentligen är. Identifikationen med egot, det vill säga tankar och känslor, gör att den kan kännas som ett hot mot din självuppfattning.

Närvaro ger dig möjlighet att se vem du egentligen är
genom att bli den som observerar, att bli närvarande i skeendet ser du bortom de illusioner som egot ständigt konstruerar. När du blir medveten om egot minskar dess influens omgående och kraften i din närvaro ökar. Egot kan inte överleva i en medvetenhet då det inte går att förena. Din medvetenhet finns i nuet och nyckeln ditt är närvaro. Vi lever i en tid då kanske egot kanske är starkare än någon annan gång men samtidigt ökar intresset för något annat, något bortom allt det som egot konstruerat och vi kan se det i ett ökat andligt intresse, vi blir mer nyfikna på oss själva, begreppet mindfulness ser man överallt numera och samtidigt ser man hur ego-konstruktioner börjar vackla. En intressant men krävande tid vi lever i. Pröva själv med att försöka bli mer närvarande i det du gör och upplever. Faktum är att de flesta av oss vandrar genom livet, mycket omedvetna om det som finns bortom alla dessa tankar som oavbrutet fyller våra huvudena med något bortom nuet. Egot vill ha action och vill hela tiden söka efter något annat.

Egot i vardagen - skvaller
Hur ofta stöter vi inte på människor som är angelägna om att få berätta en nyhet. "Vet du vad?" och så följs frågan av en tystnad, ett ögonblick som fyller denna person med en tillfredsställelse då den anser sig vara lite förmer då den besitter information som du inte har. Det är egot som känner denna tillfredsställelse. Du kan själv undersöka denna känsla hos dig själv. Nästa
gång du har en sak du känner dig angelägen om att få berätta kan du försöka vara uppmärksam och närvarande precis innan så kan du erfara denna uppvällande känsla av tillfredsställelse och kraft. Egot invaggar dig i en känsla av att vara förmer än någon annan i detta ögonblick. Vanligt skvaller har sin orsak i detta och det kan skapa beroende, människor vill ha mer av denna känsla.
Människor som älskar att prata, "att få "höra sin egen röst" är samma fenomen. Pratkvarnar tycker om att få förmedla något, de känner sig mer betydelsefulla då deras röst blir hörd, när andra måste lyssna. Det rör sig ofta om dåliga lyssnare eftersom då den andra pratar är de
redan i full färd med att fundera över vad de ska säga i nästa sekund. Ofta avbryter de då de är så uppe i den lustliknande känslan av att få prata att de inte hör att den andre inte avslutat sin mening. Den irration man kan mötas av då man påpekar detta är en ego-manifestation och pratkvarnen uppfattade nog verkligen inte att den andre inte var klar då den var så uppslukad av sig själv och kraften i att få prata.

Prata skit om andra
Samma mekanism finner vi hos dom som älskar att prata illa om andra bakom ryggen. Illvillig kritik mot andra skapar en illusorisk känsla av överlägsenhet som ett negativt omdöme ger upphov till. För övrigt så är själva företeelsen att sprida negativa omdömen om andra något vi ser hos negativa människor och det slår naturligtvis tillbaka. Hur reagerar du själv på skitsnack om andra? Mår du bra av det så är det en känsla som egot konstruerar då du känner dig starkare eller mindre hotad. Känner du motvilja genomskådar du negativiteten.

Egot och kändisar
Med medvetenhet om egot, tillstor del de tankar och känslor man har och varför, ger en mer sann självbild. Varför tror människor att de blir något mer när de känner en berömd person? Jo, det är en egots konstruktion, en falsk identitet byggs upp kring känslan av att bli förknippad med en "viktig" person. De stärker sin identitet med en illusion.
Jag förundrades länge över människors fascination för fotbollsspelaren Zlatan. Sedan länge råder det en hysteri kring denna persons fotbollsliv och även den privata delen. Unga grabbar springer runt med hans namn på fotbollströjor, det är Zlatan hit och Zlatan dit i alla möjliga sammanhang. Hans privatliv exponeras i media och allt han gör tycks tilldra sig tidningars intresse. Det verkar ha uppstått någon sorts masspsykos kring denna fotbollsspelare. I höstas gav han ut en bok som sålt bättre än någon annan svensk bok på länge. En vän till mig som inte alls är intresserad av fotboll köpte boken och även denne föll för psykosen. Den absurda övervärderingen av människors roll och skapandet av berömmelse är enbart ett uttryck för egots influens i den här världen. Hysterin kring berömda människor är egots skapelse och den söker mer av något som det tror ska stärka dess position. Principen att vilja ha mer prylar eller sökandet av berömda personers tänka eldorado är den samma. Tanken på mer stärker egot.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar