tisdag 3 april 2012

Jesus, en revolutionär?

Det går en serie om Jesu liv på SVT i dagarna, som jag följer. En rad "experter" gör utlåtanden och tolkar Jesu ord och detaljer i hans liv. En amerikan, som presenterades som bibelexpert, trodde sig ha funnit en mer riktig bild av Jesus, en revolutionär som stod på de utsattas sida, en person som kommit för att hjälpa folk att resa sig ur förtryck, fattigdom, en sorts världslig revolutionär. Experten ansåg att den revolutionära bilden tonats ned tidigt, kanske redan på 300-talet under den romerske kejsaren Konstantin den store, som önskade att hans version av Jesus skulle gälla av olika skäl.

Nu tänker jag sätta mig över bibelexperten, vilket kan tyckas vara dumdristigt och övermodigt då jag definitivt inte är någon större kännare av Bibeln. Men det finns en viktig skillnad mellan mig och bibelexperten - jag tolkar inte Jesu ord bokstavligt, jag utgår ifrån liknelser och sist men inte minst, det ytliga, det materiella var oväsentligt för Jesus då han enbart var intresserad av det som händer inom oss och vår själ, och därför ser jag bortom orden via liknelserna, vilket jag lärt mig av visa män.

I programmet åberopar experten Jesus ord där han lovprisar de fattiga och lovar dom himmel-riket. Det lyste i expertens ögon för han var säker på att han verkligen förstått den verkliga innebörden av Jesus mening för här hade vi en revolutionär som stod på de svagas sida och han skulle leda dom i kampen mot de rikas förtryck. Tänk om vi kunde ha hört honom predika idag, fortsatte han, och menade att Jesus ord var för de förtryckta. Vidare menade denne att Jesus stred för ekonomisk, politisk och social rättvisa. Hm, experten gör det vanliga felet att tolka Jesus bokstavligen utan att förstå djupet. Han utgår ifrån den etablerade mekanistiska världsåskådningen och tror Jesus var intresserad av det världsliga skeendet och gjorde skillnad på folk utifrån deras välstånd, position osv. Jesus förstod mycket väl att våra livs utformning har en djupare betydelse och därmed stod över fördömande och tog inte enskilda gruppers parti. Experten menade att Jesus stod på de fattigas sida. Bokstavligen, men han har inte insett det rör sig om liknelser.

Jesus sa: "Saliga är de som är fattiga i anden, dom tillhör himmelriket". "Fattig i anden" innebär att man inte förknippar sig själv med det yttre, dvs. ägodelar eller mentala begrepp. Ingen identifikation med yttre företeelser. En avsaknad av yttre, förgängliga ting och begrepp. Himmelriket uppstår när du släpper taget om all identifikation och erfaren en djup, äkta, inre glädje när man finner sin egen inre närvaro. Himmelriket är inte en plats utan mer utav ett medvetandetillstånd. Det Jesus avsåg hade således ingenting med det resa fattiga eller nedtryckta som någon sorts revolutionär eller politisk ledare i bokstavlig mening. Den amerikanske bibelexperten betraktar tydligen Bibeln ur ett traditionellt historiskt perspektiv utan hänsyn till det andliga budskapet. Han tror att Jesus var en världslig ledare som kommit för att frigöra människor från det förtryck som t.ex. den romerska ockupationen utgjorde, en förändring i samhället. Jesus ord är tidlösa och har inget med yttre levnadsbetingelser att göra då han enbart inriktade sig på en inre, andlig transformering, det enda som är av betydelse i längden. Det yttre är bara en väg till vårt inre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar